22.png

Ugushyingo

🔈 Menya uburyo bategura ifunguro ry'umwana ryongewemo ongera intungamubiri

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈 Ese uribuka ingaruka zo kunywa amazi adatetse cyangwa adasukuyo?

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈 Turinde abana bacu ingaruka z’amakimbirane ashobora kuba mu miryango.

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

Ibibanza Ibikurikiyeho