Itetero MIS

AKARERE ITSINDA RIBARIZWAMO

Hitamo kimwe

ITARIKI

Itariki igikorwa cyabereyeho

IBIKORWA BYAKOZWE

Ufite amahitamo
Hitamo ibishoboka byose

ANDI MAKURU KU GIKORWA CYAKOZWE

Ufite amahitamo

UBURYO IGIKORWA CYAKOZWEMO

Hitamo ibishoboka byose

UKO ABATURAGE BAKIRIYE IGIKORWA N'IBIBAZO BABAJIJE

UMUBARE W'ABITABIRIYE IGIKORWA BO MU ITSINDA

UMUBARE W'ABITABIRIYE IGIKORWA BATABARIZWA MU ITSINDA

Subira ahabanza