16.png

Gicurasi

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈 Gushishikariza abana gukora ibishoboka kugirango abana bose babe bitaweho banafite umutekano.

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈 Kwimakaza uruhare rw’ababyeyi bombi mu gushyigikira/ gufasha abana mu byo bigishwa mu ngo mbonezamikurire

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈 Gushishikariza ababyeyi guha abana amazi asukuye.

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈 Akamaro ka service zitangirwa mu rugo mbonezamikurire k'umwana

Ibibanza Ibikurikiyeho