Itetero Mata.png

Mata

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈 Kurinda umugore utwite n'umwana malaria

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈 Akamaro ko kwipimisha ku mugore utwite, inshuro zagenwe uko ari umunani

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

🔈 Akamaro ko kwipimisha mu gihembwe cya mbere umugore agisama?

Ibibanza Ibikurikiyeho