At_1-2_years.width-180.width-180.jpg

Imirire iboneye

Turye ibiryo bigishyushye

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

Ikiganiro Itetero: Ese kubera ababyeyi bagomba imirire y'abana babo mu bigo mboneza mikurire?

Niba utabasha kubona ijwi ririhejuru, ushobora kurimanura ukaribika ukanze hano .

Ibibanza