Heart Shaped Bandage 320x173.png

Ibyerekeye inkingo

Inkingo zirengera ubuzima bw’abantu miliyoni 2-3 buri mwaka, nkuko Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ribitangaza. Igihe cyose umwana adakingiwe, ubuzima bwe n’ubwumuryango we buba buri mu kaga.

Inkingo ni iki?

 • Inkingo ni inshinge ndetse n’ibitonyanga birinda indwara zikomeye.

 • Imiti ifasha abantu koroherwa iyo barwaye. Inkingo zirinda abantu kurwara mbere na kare.

 • Inkingo nyinshi zihabwa abana bakiri bato kuko aribo bakunda kurwara, ariko inkingo nyinshi zirinda umubiri ubuzima bwose.

 • Buri rukingo rurinda indwara yihariye niyo mpamvu ari ngombwa guterwa inshinge zose.

Inkingo zikora gute?

 • Inkingo ziha umwana wawe imbaraga zidasanzwe zo kwirinda indwara zikomeye.

 • Inkingo zigisha umubiri w’umwana kumenya ndetse no kwibuka mikorobe zituma arwara. Iyo mikorobe ikomeye yinjiye mu buriri w’umwana ukingiye, umubiri we uhita uyimenya ukayirwanya.

 • Inkingo zitoza uburinzi bw’umubiri kurwanya indwara.

Ibintu by'ingenzi 5 wamenya ku nkingo.

 1. Inkingo zirizewe kandi zifite ingaruka nziza.
 2. Inkingo zirinda indwara zica.
 3. Inkingo zitanga uburinzi bw’umubiri kurusha ubwandu busanzwe.
 4. Inkingo zikomatanyije zirizewe kandi ni ingirakamaro.
 5. Gukingira bihagaze, indwara zakongera zikagaruka.

Umubare w'inkingo

Vaccine_Center_2.0_Banner.width-360.png

Ugendeye ku nkingo zitangwa mu Rwanda, ni inkingo zingahe umuntu akingirwa kugeza agize imyaka 18?

Ibibanza Ibikurikiyeho