Calendar Illustration Revision 1 320x173.png

Ingengabihe y'ikingira mu Rwanda

UMWANA AKIVUKA

Akingirwa:

Igituntu: Urushinge ku kuboko kw’ibumoso Imbasa: Ibitonyanga mu kanwa

AMAZE UKWEZI N’IGICE

Akingirwa:

 • Imbasa: Ibitonyanga mu kanwa

 • KOKORISHI

 • TETANOSI (Agakwega)
 • Akaniga
 • UMWIJIMA wo mu bwoko bwa B
 • MUGIGA ishobora guterwa na mikorobe yo mu bwoko bwa Hemophilus Influenza, (Hib)

Izi nkingo zose ziterwa mu rushinge ku kibero cy’ibumoso

 • UMUSONGA uterwa na Pinemokoke: Urushinge ku kibero cy’iburyo
 • IMPISWI ziterwa na Rotavirus: Ibitonyanga mu kanwa

AFITE AMEZI ABIRI N'IGICE

Akingirwa:

 • Imbasa: Ibitonyanga mu kanwa

 • KOKORISHI

 • TETANOSI (Agakwega)
 • Akaniga
 • UMWIJIMA wo mu bwoko bwa B
 • MUGIGA ishobora guterwa na mikorobe yo mu bwoko bwa Hemophilus Influenza, (Hib)

Izi nkingo zose ziterwa mu rushinge ku kibero cy’ibumoso

 • UMUSONGA uterwa na Pinemokoke: Urushinge ku kibero cy’iburyo
 • IMPISWI ziterwa na Rotavirus: Ibitonyanga mu kanwa

AFITE AMEZI ATATU N'IGICE

Akingirwa:

 • Imbasa: Ibitonyanga mu kanwa & Urushinge ku kibero cy’iburyo

 • KOKORISHI

 • TETANOSI (Agakwega)
 • Akaniga
 • UMWIJIMA wo mu bwoko bwa B
 • MUGIGA ishobora guterwa na mikorobe yo mu bwoko bwa Hemophilus Influenza, (Hib)

Izi nkingo zose ziterwa mu rushinge ku kibero cy’ibumoso

 • UMUSONGA uterwa na Pinemokoke: Urushinge ku kibero cy’iburyo

AFITE AMEZI ICYENDA

 • ISERU na RUBEYOLE: Urushinge ku kuboko kw’iburyo
 • IMBASA: Urushinge ku kibero cy’iburyo

AFITE UMWAKA N’AMEZI ATATU

 • ISERU na RUBEYOLE: Urushinge ku kuboko kw’iburyo

UMUKOBWA UFITE IMYAKA CUMI N’IBIRI

 • KANSERI Y’INKONDO Y’UMURA: Urushinge ku kuboko
Ibikurikiyeho